Can a regular employee be terminated due to poor performance?

Labor Law Employee Tips 1 min read , September 21, 2022
Video

"May kumonsulta sa akin minsan. Manager siya... Nung pinapagsabihan nya yung empleyado nila, ang sabi ba naman sa kanya: Subukan mo kong tanggalin... regular ata ako. Magkakasubukan tayo!"

"Tapos, may mga manager na nagsabi naman na... Huwag mo i-regular ang empleyado. Pag regular na kasi yan, di na pwede tanggalin yan." - Atty. Erwin Zagala

Ano nga ba ang tama? Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Pag regular nga ba ang empleyado, hindi na sila pwedeng matanggal? At kung pwede, sa papaanong paraan?

Kagaya neto yung tanong ng mga reader natin ngayon na nagsabing:

"I am already 10 years in service with my employer. Can my employment be terminated because of evaluation by poor performance?" - Kathy

So in this episode, we will discuss termination due to poor performance:

- Dismissal due to evaluation

- Failure to meet the standards of the employer.

- Dismissal due to poor performance

- Answering Kathy's question

This episode is brought to you by "The Complete Employee Discipline System" A book that teaches owners, managers, and supervisors how to handle any offense easily and systematically. It provides step-by-step procedures from incident reports all the way to the clearance process. Stand your ground and discipline with confidence.

Go to info.legalguide.ph/discipline to learn more.

Discipline